Vuonna 2012 säätiö sai testamenttilahjoituksena Uuno Ahtiaisen perinnön, joka muodostui Moisio ja Talvimäki -nimisistä kiinteistöistä. Tästä omaisuudesta tuli muodostaa säätiön sisälle Uuno Ahtiaisen rahasto, jonka tuotto tulee käyttää säätiön säännöissä määrätyllä tavalla. Moisio ja Talvimäki -kiinteistöjen metsiin on Metsänhoitoyhdistyksen toimesta laadittu ajantasaiset metsänhoitosuunnitelmat, joita säätiö noudattaa.