Antti Matikan säätiön apurahoja ja stipendejä voivat hakea savitaipalelaiset nuorisotyötä tekevät järjestöt sekä Savitaipaleella hakuvuoden alussa kirjoilla olevat savitaipalelaiset korkeakouluopiskelijat.

Opiskelijoiden tulee olla alle 30-vuotiaita ja heidän tulee suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa. Opiskelija voi saada stipendin kaikkiaan kaksi kertaa, ei kuitenkaan peräkkäisinä vuosina.

Apurahahakemus, täytettävä (Word.docx, 49 kt)
Apurahahakemus, vain tulostettava (PDF, 86 kt)

Hakemus tulee palauttaa postitse:

Antti Matikan säätiö
Myllymäki 2
54800 Savitaipale