Antti Matikan säätiö on vuonna 1987 perustettu savitaipalelainen säätiö. Ristniemen isäntä Antti Matikka määräsi testamentillaan, että kaikesta omaisuudesta, joka häneltä jälkeen jää, on muodostettava Antti Matikan säätiö.

Säätiön tarkoituksena on omistaa ja hallita Ristniemen tilaa siten, että tila säilytetään kokonaisena ja sen metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti. Metsiä käytetään myös metsänhoidollisena opinto- ja retkeilykohteena sekä savitaipalelaisten virkistysalueena.

Lisäksi säätiön tulee toimia niin, että omaisuuden tuotto käytetään savitaipalelaisten hyväksi. Kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret, joita tulee säätiön tarkoituksen mukaan ohjata hyviin ja terveellisiin elämäntapoihin ohjaaviin harrastuksiin mm. hankkimalla ja ylläpitämällä tätä varten toimitiloja sekä tukemalla savitaipalelaisten nuorten opiskelua ja harrastustoimintaa.

Säätiö merkittiin säätiörekisteriin 31.7.1987, josta virallinen toiminta alkoi. Toiminnan pääpaino on ollut Ristniemen kiinteistön hoidossa ja Antin päivän vietossa 30.11. Säätiön hallitus järjestää vuosittain Antinpäivänjuhlan, jossa jaetaan apurahoja nuorisotyötä tekeville järjestöille sekä stipendejä savitaipalelaisille opiskelijoille.